NGUỒN CỘI LÀ TƯƠNG LAI BỀN VỮNG

Là một trong những doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực cung cấp nguyên liệu gỗ trong và ngoài nước.

Bảo Hoàng chúng tôi có xưởng Tinh chế gia công sản xuất đồ nội thất được đầu tư dàn máy móc thiết bị hiện đại, với hệ thống lò sấy, luộc để xử lý gỗ trước khi gia công. Hệ thống cân vận tải hỗ trợ các dịch vụ vận tải có liên quan.

Thiết Kế

 • Nội Thất
 • Nhà Truyền Thống

Cung Cấp

 • Gỗ Nguyên Khối
 • Gỗ Thành Phẩm
xuong
0
 • Năm
 • Kinh Nghiệm
+ 0
 • TRIỆU
 • Tấn Gỗ
+ 0
 • Hoàn Thành
 • Dự Án
+ 0
 • Nội Thất
 • Thành Phẩm
DỰ ÁN

CÁC DỰ ÁN ĐIỂN HÌNH