*/ CHỦNG LOẠI GỖ : CHIÊU LIÊU NHẬP KHẨU LÀO-CAMPODIA
*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG: 95 m2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY: 127 m2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ: 6.11 m
*/ ĐỘ CAO CỘT HIÊN TRƯỚC: 3.51 m
*/ ĐỘ CAO CỘT HIÊN SAU: 3.71 m
*/ ĐỘ CAO CỘT CÁI: 5.51 m
*/ ĐỘ CAO CỘT TỬ: 4.71 m
*/ CHIỀU RỘNG GIỌT NƯỚC: 10.00 m
*/ CHIỀU DÀI GIỌT NƯỚC: 12.73 m
*/ CHIỀU RỘNG TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 8.00 m
*/ CHIỀU DÀI TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 11.83 m

*/ THIẾT KẾ: NGUYỄN ĐÌNH HUY
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: ANH HÓA (ĐAKLAK)
*/ NGÀY KHỞI CÔNG: