*/CHỦNG LOẠI GỖ : CHIÊU LIÊU NHẬP KHẨU LÀO-CAMPODIA
*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG: 114 m2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY: 158 m2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ: 7.650 m
*/ ĐỘ CAO LÒNG GIANG: 5.430 m
*/ ĐỘ CAO GIỌT NƯỚC: 3.20 m
*/ DIỆN TÍCH MÁI NGÓI: 212 m2
*/ CHIỀU RỘNG GIỌT NƯỚC: 11.50 m
*/ CHIỀU DÀI GIỌT NƯỚC: 13.70 m
*/ CHIỀU RỘNG TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 9.10 m
*/ CHIỀU DÀI TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 12.5 m

*/ THIẾT KẾ: NGUYỄN ĐÌNH HUY
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: ANH HỘ (ĐỒNG THÁP)
*/ NGÀY KHỞI CÔNG: THÁNG 10/2019