*/ CHỦNG LOẠI GỖ : CHIÊU LIÊU NHẬP KHẨU LÀO-CAMPODIA
*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG : 103 m2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY : 150 m2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ : 7.72 m
*/ ĐỘ CAO LÒNG NGANG : 5.88 m
*/ ĐỘ CAO HIÊN : 3.32 m
*/ ĐỘ CAO CỘT CÁI : 6.180 m
*/ ĐỘ CAO CỘT HIÊN : 3.78 m
*/ CHIỀU RỘNG GIỌT NƯỚC: 11.93 m
*/ CHIỀU DÀI GIỌT NƯỚC: 13.50 m
*/ CHIỀU RỘNG TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 9.10 m
*/ CHIỀU DÀI TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 11.30 m
*/ THIẾT KẾ: NGUYỄN ĐÌNH HUY
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: TRƯƠNG HUY BẢO
*/ NGÀY KHỞI CÔNG: