*/ CHỦNG LOẠI GỖ : CHIÊU LIÊU NHẬP KHẨU LÀO-CAMPODIA
*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG: 13 m2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC : 39 m2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ: 6.00 m
*/ RỘNG CỬA CHÍNH: 3.30 m
*/ RỘNG CỬA PHỤ : 1.15 m
*/ CHIỀU RỘNG GIỌT NƯỚC: 4.35 m
*/ CHIỀU DÀI GIỌT NƯỚC: 9.00 m
*/ ĐỘ CAO MÁI HIÊN: 4.10 m
*/ ĐỘ CAO GIỌT NƯỚC CHẢY MÁI CHÍNH: 4.70 m
*/ ĐỘ CAO GIỌT NƯỚC CHẢY MÁI HIÊN: 2.80 m
*/ ĐỘ CAO LỌT LÒNG MÁI CHÍNH: 3.74 m
*/ ĐỘ CAO LỌT LÒNG MÁI HIÊN: 2.46 m
*/ THIẾT KẾ: NGUYỄN ĐÌNH HUY
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: TRƯƠNG HUY BẢO
*/ NGÀY KHỞI CÔNG: 2021