*/ CHỦNG LOẠI GỖ : CHIÊU LIÊU NHẬP KHẨU LÀO-CAMPODIA
*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG : 13 m2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC : 195 m2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ : 21.129 m
*/ ĐỘ CAO NỀN -&GT SÀN : 3.78 m
*/ ĐỘ CAO HIÊN : 10.1 m
*/ ĐỘ CAO CỘT CÁI : 14.85 m
*/ ĐỘ CAO NỀN-&GT, MÁI HIÊN : 5.9 m
*/ CHIỀU RỘNG TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 14.74 m
*/ CHIỀU DÀI TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 17.28 m
*/ THIẾT KẾ: NGUYỄN ĐÌNH HUY
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: TRƯƠNG HUY BẢO
*/ NGÀY KHỞI CÔNG: 2017