TRAO QUÀ TỪ THIỆN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19/2021

BẢO HOÀNG GIA LAI > HOẠT ĐỘNG - XÃ HỘI > TRAO QUÀ TỪ THIỆN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19/2021

TRAO QUÀ TỪ THIỆN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19/2021

by baohoang |25/09/2021 | HOẠT ĐỘNG - XÃ HỘI

 

Share this post:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.