*/ CHỦNG LOẠI GỖ : CHIÊU LIÊU NHẬP KHẨU LÀO-CAMPODIA
*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG: 17.22 m2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY: 47.7 m2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ: 5 m
*/ ĐỘ CAO LÒNG GIANG: 2.98 m
*/ ĐỘ CAO GIỌT NƯỚC : 2.67 m
*/ CHIỀU RỘNG GIỌT NƯỚC: 4.5 m
*/ CHIỀU DÀI GIỌT NƯỚC: 10.6 m
*/ CHIỀU RỘNG TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 2.1 m
*/ CHIỀU DÀI TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 8.2 m
*/ THIẾT KẾ: DƯƠNG NGUYỄN DUY PHƯƠNG
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: ANH BẢO
*/ NGÀY KHỞI CÔNG: 2022