*/ CHỦNG LOẠI GỖ : CHIÊU LIÊU NHẬP KHẨU LÀO-CAMPODIA
*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG: 192 m2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY: 267 m2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ: 6.85 m
*/ ĐỘ CAO LÒNG NGANG : 5.58 m
*/ ĐỘ CAO GIỌT NƯỚC CHẢY: 2.90 m
*/ ĐỘ CAO HIÊN: 3.65 m
*/ CHIỀU RỘNG GIỌT NƯỚC: 12.43 m
*/ CHIỀU DÀI GIỌT NƯỚC: 21.50 m
*/ CHIỀU RỘNG TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 10.03 m
*/ CHIỀU DÀI TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 19.10 m
*/ THIẾT KẾ: NGUYỄN ĐÌNH HUY
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: ANH THANH (NINH BÌNH)
*/ NGÀY KHỞI CÔNG: THÁNG 09/2020