*/ CHỦNG LOẠI GỖ : CHIÊU LIÊU NHẬP KHẨU LÀO-CAMPODIA
*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG: 317 m2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY: 430 m2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ: 12.5 m
*/ ĐỘ CAO LÒNG GIANG: 4.22 m
*/ ĐỘ CAO GIỌT NƯỚC : 3.30 m
*/ ĐỘ CAO HIÊN: 3.650 m
*/ CHIỀU RỘNG GIỌT NƯỚC: 12.57 m
*/ CHIỀU DÀI GIỌT NƯỚC: 34.20 m
*/ CHIỀU RỘNG TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 9.60 m
*/ CHIỀU DÀI TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 31.80 m
*/ THIẾT KẾ: DƯƠNG NGUYỄN DUY PHƯƠNG
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: ANH BẢO
*/ NGÀY KHỞI CÔNG: 2022