*/ CHỦNG LOẠI GỖ : “CHIÊU LIÊU NHẬP KHẨU LÀO-CAMPODIA”
*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG: 240 m2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY: 326 m2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ: 8.45 m
*/ ĐỘ CAO LÒNG NGANG: 5.88 m
*/ ĐỘ CAO MÁI DƯỚI: 4.935 m
*/ ĐỘ CAO HIÊN: 3.430 m
*/ ĐỘ CAO MÁI DƯỚI: 4.935 m
*/ ĐỘ CAO CỔ LẦU: 2.835 m
*/ CHIỀU RỘNG GIỌT NƯỚC: 12.9 m
*/ CHIỀU DÀI GIỌT NƯỚC: 25.30 m
*/ CHIỀU RỘNG TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 10.50 m
*/ CHIỀU DÀI TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 22.90 m
*/ THIẾT KẾ: NGUYỄN ĐÌNH HUY
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: ANH BẢO
*/ NGÀY KHỞI CÔNG: 2021