TỪ THIỆN TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO 2019

BẢO HOÀNG GIA LAI > HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI BH > TỪ THIỆN TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO 2019

 

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN – TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO XUÂN KỶ HỢI 2019

Xã Ianan, huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai


https://www.facebook.com/baohoangfurniture/videos/1844756435634390/


https://www.facebook.com/baohoangfurniture/videos/2222059084717223/