TỪ THIỆN – TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO 2018

BẢO HOÀNG GIA LAI > HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI BH > TỪ THIỆN – TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO 2018

 

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN – TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO XUÂN MẬU TẤT 2018

Xã Ianan, huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai