TỪ THIỆN TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO 2017

BẢO HOÀNG GIA LAI > HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI BH > TỪ THIỆN TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO 2017

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN – TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO XUÂN ĐINH DẬU 2017

Xã Ianan, huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai