TẶNG QUÀ TIẾP SỨC HS ĐẾN TRƯỜNG 2017

BẢO HOÀNG GIA LAI > HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI BH > TẶNG QUÀ TIẾP SỨC HS ĐẾN TRƯỜNG 2017

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ TIẾP SỨC HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016 – 2017

Xã Ianan, huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai