HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN 2018

BẢO HOÀNG GIA LAI > HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI BH > HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN 2018

 

CHƯƠNG TRÌNH TRAO TẶNG HỌC BỔNG NHÂN DỊP NĂM HỌC MỚI 2018 -2019

Xã Ianan, huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai