2017 VUI TẾT TRUNG THU CÙNG CÁC EM HỌC SINH

BẢO HOÀNG GIA LAI > HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI BH > 2017 VUI TẾT TRUNG THU CÙNG CÁC EM HỌC SINH

 

CHƯƠNG TRÌNH VUI TẾT TRUNG THU CÙNG CÁC EM HỌC SINH 2017

Xã Ianan, huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai