HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI BH

BẢO HOÀNG GIA LAI > HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI BH

2017 TỪ THIỆN TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO

2017 TẶNG QUÀ TIẾP SỨC HS ĐẾN TRƯỜNG

2017 VUI TẾT TRUNG THU CÙNG CÁC EM HỌC SINH 

2018 TỪ THIỆN – TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO 

2018 HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN 

2019 TỪ THIỆN TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO

2019 TRAO HỌC BỔNG CHO HỌC SINH KHÓ KHĂN

2019 HÀNH TRÌNH DI SẢN 

2020-2021 TRAO QUÀ TỪ THIỆN CHO HỌC SINH NGHÈO HIẾU HỌC 

2021 TRAO QUÀ TỪ THIỆN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19