HOẠT ĐỘNG – XÃ HỘI

BẢO HOÀNG GIA LAI > HOẠT ĐỘNG - XÃ HỘI

TỪ THIỆN TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO 2019

by huynguyen2012 |02/10/2019 |0 Comments | HOẠT ĐỘNG - XÃ HỘI

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN – TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO XUÂN KỶ HỢI 2019

read more

VUI TẾT TRUNG THU CÙNG CÁC EM HỌC SINH

by huynguyen2012 |02/10/2019 |0 Comments | HOẠT ĐỘNG - XÃ HỘI

CHƯƠNG TRÌNH VUI TẾT TRUNG THU CÙNG CÁC EM HỌC SINH 2017

read more

TẶNG QUÀ TIẾP SỨC HS ĐẾN TRƯỜNG 2017

by huynguyen2012 |02/10/2019 |0 Comments | HOẠT ĐỘNG - XÃ HỘI

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ TIẾP SỨC HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016 – 2017

read more

TỪ THIỆN TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO 2017

by huynguyen2012 |02/10/2019 |0 Comments | HOẠT ĐỘNG - XÃ HỘI

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN – TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO XUÂN ĐINH DẬU 2017

read more