DỰ ÁN NHÀ GỖ BH

BẢO HOÀNG GIA LAI > DỰ ÁN NHÀ GỖ BH

NHÀ 2 TẦNG 7 GIAN 2 CHÁI 10 GÓC ĐAO (ANH BẢO)

by baohoang |04/01/2022 |0 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ

*/ CHỦNG LOẠI GỖ : CHIÊU LIÊU NHẬP KHẨU LÀO-CAMPODIA
*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG: 317 m2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY: 430 m2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ: 12.5 m
*/ ĐỘ CAO LÒNG GIANG: 4.22 m
*/ ĐỘ CAO GIỌT NƯỚC : 3.30 m
*/ ĐỘ CAO HIÊN: 3.650 m
*/ CHIỀU RỘNG GIỌT NƯỚC: 12.57 m
*/ CHIỀU DÀI GIỌT NƯỚC: 34.20 m
*/ CHIỀU RỘNG TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 9.60 m
*/ CHIỀU DÀI TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 31.80 m
*/ THIẾT KẾ: DƯƠNG NGUYỄN DUY PHƯƠNG
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: ANH BẢO
*/ NGÀY KHỞI CÔNG: 2022

read more

NHÀ 05 GIAN 02 CHÁI 8 GÓC ĐAO (ANH BẢO)

by Tim Ngo |15/03/2021 |6 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ

*/ CHỦNG LOẠI GỖ : “CHIÊU LIÊU NHẬP KHẨU LÀO-CAMPODIA”
*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG: 240 m2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY: 326 m2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ: 8.45 m
*/ ĐỘ CAO LÒNG NGANG: 5.88 m
*/ ĐỘ CAO MÁI DƯỚI: 4.935 m
*/ ĐỘ CAO HIÊN: 3.430 m
*/ ĐỘ CAO MÁI DƯỚI: 4.935 m
*/ ĐỘ CAO CỔ LẦU: 2.835 m
*/ CHIỀU RỘNG GIỌT NƯỚC: 12.9 m
*/ CHIỀU DÀI GIỌT NƯỚC: 25.30 m
*/ CHIỀU RỘNG TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 10.50 m
*/ CHIỀU DÀI TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 22.90 m
*/ THIẾT KẾ: NGUYỄN ĐÌNH HUY
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: ANH BẢO
*/ NGÀY KHỞI CÔNG: 2021

read more

NHÀ 3 GIAN 2 CHÁI 4 GÓC ĐAO (NHÀ ANH THANH NINH BÌNH)

by Tim Ngo |14/03/2021 |11 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ

*/ CHỦNG LOẠI GỖ : CHIÊU LIÊU NHẬP KHẨU LÀO-CAMPODIA
*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG: 192 m2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY: 267 m2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ: 6.85 m
*/ ĐỘ CAO LÒNG NGANG : 5.58 m
*/ ĐỘ CAO GIỌT NƯỚC CHẢY: 2.90 m
*/ ĐỘ CAO HIÊN: 3.65 m
*/ CHIỀU RỘNG GIỌT NƯỚC: 12.43 m
*/ CHIỀU DÀI GIỌT NƯỚC: 21.50 m
*/ CHIỀU RỘNG TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 10.03 m
*/ CHIỀU DÀI TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 19.10 m
*/ THIẾT KẾ: NGUYỄN ĐÌNH HUY
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: ANH THANH (NINH BÌNH)
*/ NGÀY KHỞI CÔNG: THÁNG 09/2020

read more

NHÀ GỖ – CỔNG TAM QUAN ( ANH BẢO )

by Tim Ngo |13/03/2021 |12 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ

*/ CHỦNG LOẠI GỖ : CHIÊU LIÊU NHẬP KHẨU LÀO-CAMPODIA
*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG: 13 m2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC : 39 m2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ: 6.00 m
*/ RỘNG CỬA CHÍNH: 3.30 m
*/ RỘNG CỬA PHỤ : 1.15 m
*/ CHIỀU RỘNG GIỌT NƯỚC: 4.35 m
*/ CHIỀU DÀI GIỌT NƯỚC: 9.00 m
*/ ĐỘ CAO MÁI HIÊN: 4.10 m
*/ ĐỘ CAO GIỌT NƯỚC CHẢY MÁI CHÍNH: 4.70 m
*/ ĐỘ CAO GIỌT NƯỚC CHẢY MÁI HIÊN: 2.80 m
*/ ĐỘ CAO LỌT LÒNG MÁI CHÍNH: 3.74 m
*/ ĐỘ CAO LỌT LÒNG MÁI HIÊN: 2.46 m
*/ THIẾT KẾ: NGUYỄN ĐÌNH HUY
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: TRƯƠNG HUY BẢO
*/ NGÀY KHỞI CÔNG: 2021

NHÀ GỖ – NHÀ RÔNG ( ANH BẢO )

by Tim Ngo |14/10/2020 |9 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ

*/ CHỦNG LOẠI GỖ : CHIÊU LIÊU NHẬP KHẨU LÀO-CAMPODIA
*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG : 13 m2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC : 195 m2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ : 21.129 m
*/ ĐỘ CAO NỀN -&GT SÀN : 3.78 m
*/ ĐỘ CAO HIÊN : 10.1 m
*/ ĐỘ CAO CỘT CÁI : 14.85 m
*/ ĐỘ CAO NỀN-&GT, MÁI HIÊN : 5.9 m
*/ CHIỀU RỘNG TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 14.74 m
*/ CHIỀU DÀI TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 17.28 m
*/ THIẾT KẾ: NGUYỄN ĐÌNH HUY
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: TRƯƠNG HUY BẢO
*/ NGÀY KHỞI CÔNG: 2017

NHÀ GỖ – NHÀ CHÒI LỤC GIÁC ( ANH BẢO )

by Tim Ngo |12/10/2020 |3 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ

*/ CHỦNG LOẠI GỖ : CHIÊU LIÊU NHẬP KHẨU LÀO-CAMPODIA
*/ NHÀ CHÒI LỤC GIÁC 4 M
*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG : 10.4 m2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY : 26.4 m2
*/ NHÀ CHÒI LỤC GIÁC 5 M
*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG : 16.0 m2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY : 35.0 m2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ: 6.10 m
*/ ĐỘ CAO GIỌT NƯỚC CHẢY : 2.855 m
*/ ĐỘ CAO GIỌT NƯỚC CHẢY MÁI TRÊN : 4.385 m
*/ THIẾT KẾ: NGUYỄN ĐÌNH HUY
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: TRƯƠNG HUY BẢO
*/ NGÀY KHỞI CÔNG: 2021

read more

NHÀ GỖ 3 GIAN , CỔ LẦU , MÁI ĐAO – ( ANH BẢO )

by Tim Ngo |07/10/2020 |11 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ

*/ CHỦNG LOẠI GỖ : CHIÊU LIÊU NHẬP KHẨU LÀO-CAMPODIA
*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG : 103 m2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY : 150 m2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ : 7.72 m
*/ ĐỘ CAO LÒNG NGANG : 5.88 m
*/ ĐỘ CAO HIÊN : 3.32 m
*/ ĐỘ CAO CỘT CÁI : 6.180 m
*/ ĐỘ CAO CỘT HIÊN : 3.78 m
*/ CHIỀU RỘNG GIỌT NƯỚC: 11.93 m
*/ CHIỀU DÀI GIỌT NƯỚC: 13.50 m
*/ CHIỀU RỘNG TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 9.10 m
*/ CHIỀU DÀI TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 11.30 m
*/ THIẾT KẾ: NGUYỄN ĐÌNH HUY
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: TRƯƠNG HUY BẢO
*/ NGÀY KHỞI CÔNG:

NHÀ GỖ 3 GIAN ( ANH HÓA ĐAKLAK )

by Tim Ngo |24/09/2020 |11 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ

*/ CHỦNG LOẠI GỖ : CHIÊU LIÊU NHẬP KHẨU LÀO-CAMPODIA
*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG: 95 m2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY: 127 m2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ: 6.11 m
*/ ĐỘ CAO CỘT HIÊN TRƯỚC: 3.51 m
*/ ĐỘ CAO CỘT HIÊN SAU: 3.71 m
*/ ĐỘ CAO CỘT CÁI: 5.51 m
*/ ĐỘ CAO CỘT TỬ: 4.71 m
*/ CHIỀU RỘNG GIỌT NƯỚC: 10.00 m
*/ CHIỀU DÀI GIỌT NƯỚC: 12.73 m
*/ CHIỀU RỘNG TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 8.00 m
*/ CHIỀU DÀI TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 11.83 m

*/ THIẾT KẾ: NGUYỄN ĐÌNH HUY
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: ANH HÓA (ĐAKLAK)
*/ NGÀY KHỞI CÔNG:

NHÀ 3 GIAN CỔ LẦU ANH HỘ, TẠI CAO LÃNH, ĐỒNG THÁP

by Tim Ngo |09/11/2019 |0 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ |

*/CHỦNG LOẠI GỖ : CHIÊU LIÊU NHẬP KHẨU LÀO-CAMPODIA
*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG: 114 m2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY: 158 m2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ: 7.650 m
*/ ĐỘ CAO LÒNG GIANG: 5.430 m
*/ ĐỘ CAO GIỌT NƯỚC: 3.20 m
*/ DIỆN TÍCH MÁI NGÓI: 212 m2
*/ CHIỀU RỘNG GIỌT NƯỚC: 11.50 m
*/ CHIỀU DÀI GIỌT NƯỚC: 13.70 m
*/ CHIỀU RỘNG TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 9.10 m
*/ CHIỀU DÀI TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 12.5 m

*/ THIẾT KẾ: NGUYỄN ĐÌNH HUY
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: ANH HỘ (ĐỒNG THÁP)
*/ NGÀY KHỞI CÔNG: THÁNG 10/2019

read more

NHÀ 3 GIAN 4 HÀNG CỘT ANH TRUNG QUI NHƠN

by Tim Ngo |27/10/2019 |0 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ

*/CHỦNG LOẠI GỖ : CHIÊU LIÊU NHẬP KHẨU LÀO-CAMPODIA
*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG: 72 M2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY: 99 M2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ: 6.21M
*/ ĐỘ CAO LÒNG NGANG: 4.17 M
*/ ĐỘ CAO GIỌT NƯỚC CHẢY: 3.17 M
*/ DIỆN TÍCH MÁI NGÓI: 110 M2
*/ THIẾT KẾ: DƯƠNG NGUYỄN DUY PHƯƠNG
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: ANH TRUNG (QUY NHƠN)
*/ NGÀY KHỞI CÔNG: THÁNG 09/2019

NHÀ GỖ KHU BIỆT THỰ OCEAN VIEW NHA TRANG

by baohoang |03/09/2019 |0 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ

*/ DIỆN TÍCH: 95M2
*/ NGUYÊN LIỆU: GỖ CĂM XE
(GỖ TỰ NHIÊN 100% TỪ LÀO & CAMBODIA)
*/ ĐƯỢC SƠN PHỦ PU (KHÔNG PHA MÀU) ĐỂ BẢO VỆ VÂN GỖ, MÀU GỖ TỰ NHIÊN
BẢO HOÀNG – NƠI TRAO TRỌN NIỀM TIN.
*/ THIẾT KẾ: NGUYỄN ĐÌNH HUY
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: ANH DŨNG (NHA TRANG)
*/ NGÀY KHỞI CÔNG: THÁNG 08/2019

NHÀ SÀN BẢO HOÀNG

by huynguyen2012 |01/09/2019 |0 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ

Nhà sàn Bảo Hoàng là một công trình nhà gỗ được lắp dựng nhằm mục đích tiếp đón khách đến tham quan, liên hệ công tác.. tại Bảo Hoàng
*/ NGUYÊN LIỆU: GỖ CHIÊU LIÊU
(GỖ TỰ NHIÊN 100% TỪ LÀO & CAMBODIA)
*/ THIẾT KẾ: NGUYỄN ĐÌNH HUY
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: TRƯƠNG HUY BẢO
*/ NGÀY KHỞI CÔNG: THÁNG 05/2018

NHÀ 3 GIAN CỔ LẦU ANH TRÁNG ĐỒNG THÁP

by huynguyen2012 |01/03/2019 |0 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ

*/ VẬT LIỆU: GỖ CHIÊU LIÊU NHẬP KHẨU LÀO-CAMBODIA
*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG: 114 M2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY: 158 M2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ: 7.65M
*/ ĐỘ CAO LÒNG NGANG: 5.43 M
*/ ĐỘ CAO GIỌT NƯỚC CHẢY: 3.2 M
*/ DIỆN TÍCH MÁI NGÓI: 212 M2
*/ THIẾT KẾ: NGUYỄN ĐÌNH HUY
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: ANH TRÁNG (ĐỒNG THÁP)
*/ NGÀY KHỞI CÔNG: THÁNG 08/2018

NHÀ 1 GIAN 2 TRÁI 1 LỒI ANH CƯỜNG BÌNH DƯƠNG

by huynguyen2012 |01/10/2018 |0 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ

*/ DIỆN TÍCH: 213 M2
*/ VẬT LIỆU: GỖ CHIÊU LIÊU NHẬP KHẨU LÀO-CAMBODIA
*/ THIẾT KẾ: NGUYỄN ĐÌNH HUY
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: ANH CƯỜNG (BÌNH DƯƠNG)
*/ NGÀY KHỞI CÔNG: 2017

NHÀ 1 GIAN 2 TRÁI CỔ LẦU 8 GÓC ĐAO ANH TUẤN HÀ TĨNH

by huynguyen2012 |01/07/2018 |0 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ

*/ VẬT LIỆU: GỖ CHIÊU LIÊU NHẬP KHẨU LÀO-CAMBODIA
*/ THIẾT KẾ: NGUYỄN ĐÌNH HUY
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: ANH TUẤN (HÀ TĨNH)
*/ NGÀY KHỞI CÔNG: 2017

NHÀ 3 GIAN 2 TRÁI ANH HÀ NGHỆ AN

by huynguyen2012 |01/04/2018 |0 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ

*/ DIỆN TÍCH: 178 M2
*/ VẬT LIỆU: GỖ CHIÊU LIÊU NHẬP KHẨU LÀO-CAMBODIA
*/ THIẾT KẾ: NGUYỄN ĐÌNH HUY
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: ANH HÀ (NGHỆ AN)
*/ NGÀY KHỞI CÔNG: 2017

MÔ HÌNH NHÀ GỖ BẢO HOÀNG

by baohoang |03/02/2018 |0 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ

Nhà gỗ là nét đẹp văn hóa truyền thống ngàn đời của Việt Nam ta.
Bảo Hoàng giới thiệu đến khánh hàng mẫu nhà gỗ để quý khách có thêm lựa chọn cho mình một ngôi nhà theo ý muốn.

NHÀ GỖ BẢO HOÀNG

by baohoang |26/01/2018 |0 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ

Mauris rutrum lacinia nisl ut fermentum. Ut venenatis mauris eu scelerisque ultricies. In quis mauris id dolor pellentesque gravida. Sed dictum sagittis ligula sed vehicula. Phasellus venenatis vestibulum.

read more

CATALOG NHÀ GỖ BẢO HOÀNG

by huynguyen2012 |02/01/2018 |0 Comments | CATALOG NHÀ GỖ, DỰ ÁN NHÀ GỖ

Catalog giới thiệu nhà gỗ Bảo Hoàng

read more