Tim Ngo

BẢO HOÀNG GIA LAI > Articles by: Tim Ngo

Have Fun Playing Free Slot Machines At Online Casinos

by Tim Ngo |30/06/2022 |0 Comments | Uncategorized

There are numerous ways you can play online for free slot machines. Casino gaming online is a fantastic way to jack and the beanstalk slot game play slot machines. Many websites offer strategies and tips for great blue real money playing no cost online slot machines. read more

Free Slot Games

by Tim Ngo |29/06/2022 |0 Comments | Uncategorized

Free slots are free slot machines that you can play and enjoy for free without spending any real money. They offer the same functions as the ones found in online casinos, but can be played with demo or free play. If you decide to play these free slots, you must be aware that although they are free, they may not be very reliable and safe to play. read more

NỘI THẤT CỬA VÀ CẦU THANG ( KHU BIỆT THỰ NHA TRANG – PHẠM ENGA )

by Tim Ngo |27/10/2021 |8 Comments | DỰ ÁN ĐỒ GỖ NỘI THẤT

Số lượng : 54 bộ cửa đi và cửa sổ Căm Xe + Chiêu Liêu
Cầu thang gỗ Chiêu Liêu
Hệ sơn: Trắng + Nâu hiện đại

read more

NHÀ 05 GIAN 02 CHÁI 8 GÓC ĐAO (ANH BẢO)

by Tim Ngo |15/03/2021 |6 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ

*/ CHỦNG LOẠI GỖ : “CHIÊU LIÊU NHẬP KHẨU LÀO-CAMPODIA”
*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG: 240 m2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY: 326 m2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ: 8.45 m
*/ ĐỘ CAO LÒNG NGANG: 5.88 m
*/ ĐỘ CAO MÁI DƯỚI: 4.935 m
*/ ĐỘ CAO HIÊN: 3.430 m
*/ ĐỘ CAO MÁI DƯỚI: 4.935 m
*/ ĐỘ CAO CỔ LẦU: 2.835 m
*/ CHIỀU RỘNG GIỌT NƯỚC: 12.9 m
*/ CHIỀU DÀI GIỌT NƯỚC: 25.30 m
*/ CHIỀU RỘNG TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 10.50 m
*/ CHIỀU DÀI TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 22.90 m
*/ THIẾT KẾ: NGUYỄN ĐÌNH HUY
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: ANH BẢO
*/ NGÀY KHỞI CÔNG: 2021

read more

NHÀ 3 GIAN 2 CHÁI 4 GÓC ĐAO (NHÀ ANH THANH NINH BÌNH)

by Tim Ngo |14/03/2021 |11 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ

*/ CHỦNG LOẠI GỖ : CHIÊU LIÊU NHẬP KHẨU LÀO-CAMPODIA
*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG: 192 m2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY: 267 m2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ: 6.85 m
*/ ĐỘ CAO LÒNG NGANG : 5.58 m
*/ ĐỘ CAO GIỌT NƯỚC CHẢY: 2.90 m
*/ ĐỘ CAO HIÊN: 3.65 m
*/ CHIỀU RỘNG GIỌT NƯỚC: 12.43 m
*/ CHIỀU DÀI GIỌT NƯỚC: 21.50 m
*/ CHIỀU RỘNG TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 10.03 m
*/ CHIỀU DÀI TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 19.10 m
*/ THIẾT KẾ: NGUYỄN ĐÌNH HUY
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: ANH THANH (NINH BÌNH)
*/ NGÀY KHỞI CÔNG: THÁNG 09/2020

read more