Tim Ngo

BẢO HOÀNG GIA LAI > Articles by: Tim Ngo

NỘI THẤT CỬA VÀ CẦU THANG ( KHU BIỆT THỰ NHA TRANG – PHẠM ENGA )

by Tim Ngo |27/10/2020 |8 Comments | DỰ ÁN ĐỒ GỖ NỘI THẤT

Số lượng : 54 bộ cửa đi và cửa sổ Căm Xe + Chiêu Liêu
Cầu thang gỗ Chiêu Liêu
Hệ sơn: Trắng + Nâu hiện đại

read more

NHÀ GỖ – NHÀ RÔNG ( ANH BẢO )

by Tim Ngo |14/10/2020 |9 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ

*/ Chủng loại : dầu , sến bô bô
*/ Diện tích sàn sử dụng : 195m2
*/ Độ cao tổng thể : 21.129mm
*/ Độ cao nền -> sàn : 3780mm
*/ Độ cao cột hiên : 10,1mm
*/ Độ cao cột cái : 14,85mm
*/ Độ cao nền -> mái hiên : 5.900mm

read more

NHÀ GỖ – CỔNG TAM QUAN ( ANH BẢO )

by Tim Ngo |13/10/2020 |12 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ

*/ Chủng loại gỗ : Chiêu liêu
*/ Diện tích sàn sử dụng : 13m2
*/ Độ cao tổng thể : 6.000mm
*/ Kích thước MB sàn ( cả hiên ) : 4.350 x 9.000 mm
*/ Rộng của chính : 3.300 mm
*/ Rộng cửa phụ : 1.150 mm

read more

NHÀ GỖ – NHÀ CHÒI LỤC GIÁC ( ANH BẢO )

by Tim Ngo |12/10/2020 |3 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ

*/ Chủng loại gỗ : Chiêu liêu
*/ Diện tích sàn sử dụng : 10.4 M2
*/ Độ cao tổng thể : 6.100 mm
*/ Diện tích giọt nước chảy : 26.4 M2
*/ Độ cao giọt nước chảy : 2.855 mm
*/ Độ cao giọt nước chảy mái trên : 4.385 mm

read more

NHÀ GỖ 3 GIAN , CỔ LẦU , MÁI ĐAO – ( ANH BẢO )

by Tim Ngo |07/10/2020 |11 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ

*/DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG : 103 M2
*/DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY : 150 M2
*/ĐỘ CAO TỔNG THỂ : 7.720 M
*/ĐỘ CAO LÒNG NGANG : 5.880 M
*/ĐỘ CAO HIÊN : 3.320 M
*/ĐỘ CAO CỘT CÁI : 6.180 M

read more

NHÀ GỖ 3 GIAN ( ANH HÓA ĐAKLAK )

by Tim Ngo |24/09/2020 |11 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ

*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG: 91.6 M2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY: 122 M2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ: 6.21 M
*/ ĐỘ CAO LÒNG NGANG: 4.427 M
*/ ĐỘ CAO GIỌT NƯỚC: 3.1M
*/ DIỆN TÍCH MÁI NGÓI: 144 M2

read more

NHÀ 05 GIAN 02 CHÁI 8 GÓC ĐAO (ANH BẢO)

by Tim Ngo |23/06/2020 |6 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ

*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG: 236 M2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY: 321 M2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ: 8.45 M
*/ ĐỘ CAO LÒNG NGANG: 5.88 M
*/ ĐỘ CAO MÁI DƯỚI: 4.935 M
*/ ĐỘ CAO HIÊN: 3.430 M

read more

NHÀ 3 GIAN 2 CHÁI 4 GÓC ĐAO (NHÀ ANH THANH NINH BÌNH)

by Tim Ngo |23/06/2020 |11 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ

*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG: 192 M2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY: 267 M2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ: 6.85 M
*/ ĐỘ CAO LÒNG NGANG: 5.58 M
*/ ĐỘ CAO GIỌT NƯỚC CHẢY: 2.9 M
*/ ĐỘ CAO HIÊN: 3.65 M

read more

NHÀ 3 GIAN CỔ LẦU ANH HỘ, TẠI CAO LÃNH, ĐỒNG THÁP

by Tim Ngo |09/11/2019 |0 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ |

*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG: 114 M2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY: 158 M2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ: 7.65M
*/ ĐỘ CAO LÒNG NGANG: 5.43 M
*/ ĐỘ CAO GIỌT NƯỚC CHẢY: 3.2 M
*/ DIỆN TÍCH MÁI NGÓI: 212 M2

read more

NHÀ 3 GIAN 4 HÀNG CỘT ANH TRUNG QUI NHƠN

by Tim Ngo |27/10/2019 |0 Comments | DỰ ÁN NHÀ GỖ

*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG: 72 M2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY: 99 M2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ: 6.21M
*/ ĐỘ CAO LÒNG NGANG: 4.17 M
*/ ĐỘ CAO GIỌT NƯỚC CHẢY: 3.17 M
*/ DIỆN TÍCH MÁI NGÓI: 110 M2

read more