05072022 (20)

NHÀ 2 TẦNG 7 GIAN CỔ LẦU 10 GÓC ĐAO

*/ CHỦNG LOẠI GỖ :”CHIÊU LIÊU NHẬP KHẨU
LÀO-CAMPODIA”
*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG: 317 m2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY: 430 m2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ: 12.50 m
*/ ĐỘ CAO LÒNG GIANG: 4.22 m
*/ ĐỘ CAO GIỌT NƯỚC : 3.30 m
*/ ĐỘ CAO HIÊN: 3.650 m
*/ CHIỀU RỘNG GIỌT NƯỚC: 12.57 m
*/ CHIỀU DÀI GIỌT NƯỚC: 34.20 m
*/ CHIỀU RỘNG TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 9.60 m
*/ CHIỀU DÀI TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 31.80 m
*/ THIẾT KẾ: NGUYỄN ĐÌNH HUY
*/ THI CÔNG: ĐINH CÔNG TUẤN
*/ CHỦ ĐẦU TƯ: ANH BẢO
*/ NGÀY KHỞI CÔNG: 2020

3

NHÀ ĐƯỜNG ĐI (1 GIAN 2 CHÁI)

*/ CHỦNG LOẠI GỖ : “CHIÊU LIÊU NHẬP KHẨU
LÀO-CAMPODIA”
*/ DIỆN TÍCH SÀN SỬ DỤNG: 102 m2
*/ DIỆN TÍCH GIỌT NƯỚC CHẢY: 162 m2
*/ ĐỘ CAO TỔNG THỂ: 6.28 m
*/ ĐỘ CAO LÒNG GIANG: 4.26 m
*/ ĐỘ CAO GIỌT NƯỚC CHẢY: 2.88 m
*/ CHIỀU RỘNG GIỌT NƯỚC: 11.7 m
*/ CHIỀU DÀI GIỌT NƯỚC: 13.9 m
*/ CHIỀU RỘNG TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 9.10 m
*/ CHIỀU DÀI TIM CỘT ĐẾN TIM CỘT: 11.3 m
*/ DIỆN TÍCH MÁI NGÓI: 240 m2
*/ CHIỀU RỘNG HIÊN: 2.10 m