TỪ THIỆN – TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO 2018

BẢO HOÀNG GIA LAI > Blog 3 Column > HOẠT ĐỘNG - XÃ HỘI > TỪ THIỆN – TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO 2018

TỪ THIỆN – TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO 2018

by huynguyen2012 |02/10/2019 | HOẠT ĐỘNG - XÃ HỘI

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN – TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO XUÂN MẬU TẤT 2018

Xã Ianan, huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai


 

Share this post:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.