DSC1832-1

TỪ THIỆN TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO 2019

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN – TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO XUÂN KỶ HỢI 2019

Xã Ianan, huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai


https://www.facebook.com/baohoangfurniture/videos/1844756435634390/


https://www.facebook.com/baohoangfurniture/videos/2222059084717223/


 

 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *