18-19

HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN 2018-2019

CHƯƠNG TRÌNH TRAO TẶNG HỌC BỔNG NHÂN DỊP NĂM HỌC MỚI 2018 -2019

Xã Ianan, huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai


 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *