HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN 2018

CHƯƠNG TRÌNH TRAO TẶNG HỌC BỔNG NHÂN DỊP NĂM HỌC MỚI 2018 -2019

Xã Ianan, huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai


[tz_plusgallery id=”64″]

 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *