16-17

TẶNG QUÀ TIẾP SỨC HS ĐẾN TRƯỜNG 2017

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG QUÀ TIẾP SỨC HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2016 – 2017

Xã Ianan, huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai


 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *