TẾT 2017

TỪ THIỆN TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO 2017

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN – TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO XUÂN ĐINH DẬU 2017

Xã Ianan, huyện Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai


 


 

 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *