Tác giả - admin2

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát điểm sang, hạ tải tại cửa khẩu Đức Cơ

Nhằm chấn chỉnh và kiểm soát tốt việc sang, hạ tải, kiểm soát phương tiện tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ. Tháng 11-2014, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai giám sát lĩnh vực này. Tuy vậy, qua ghi nhận vẫn còn nhiều xe có tải trọng lớn sang, hạ tải tại địa điểm trái với quy định. Những ngày đầu của năm 2015 cũng là thời điểm lượng [...]

Đọc thêm...